AD SOYAD                                                           FAKÜLTE/BÖLÜM                                                            GÖREVLENDİRME

Prof. Dr. Mahmut ÇINAR                                   Dekan                                                                                  Başkan

Prof.Dr. Şehmus DEMİR                                    Temel İslam Bilimleri Bölümü                                       Kurul Üyesi  

Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ                                  İslam Tarihi Sanatları Bölümü                                        Kurul Üyesi

Prof.Dr. Ali BOZKURT                                         Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü               Kurul Üyesi

Doç. Dr. Erol ERKAN                                           Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü                                    Kurul Üyesi

Doç.Dr. AYHAN ÖZER                                         Güzel Sanatlar Bilimleri Bölümü                                    Kurul Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi.FEHMİ SOĞUKOĞLU                  Temel İslam Bilimleri Bölümü                                         Kurul Üyesi