Öğrencilere, Arapça'yı dil ve gramer olarak modern bilimsel yöntemler ve çağdaş araç ve gereçlerle öğretmeyi hedefler. İslam dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslam bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan klasik ve modern metinleri inceleyebilmek için kaynak dil olan Arapça'nın öğrenilmesi; ayrıca bu eserlerdeki kavram ve dil inceliklerinin anlaşılması için de Belâgat ilminin öğretilmesi de amaçlanır.