Kelam ilmi, İslam dininin Kur'ân-ı Kerîm'de ve sahih sünnette yer alan inanç esaslarını inceler; bu dinin Allah-insan-kâinat münâsebetine bakışını ve bunların değerlendirmesini konu edinir. Kelâm Anabilim Dalı, ilim ve düşünce tarihi boyunca İslam inanç esaslarına ilişkin bütün düşünce ve anlayışları gözden geçirerek açıklamaya çalışır. Çağın bilim ve düşünce birikiminden de faydalanarak toplumun din anlayışını ve dinî hayatını etkileyen sosyolojik, psikolojik ve antropolojik faktörleri inceler. Bunun yanı sıra her çağda inançlarla ilgili ortaya çıkan soru ve tereddütlere mantıklı ve dini metinlere dayanarak cevaplar vermeyi hedefler.