İslâm Hukuku Anabilim Dalı, İslam dininin bireysel ve toplumsal hayata ilişkin hükümlerini, bu hükümler etrafında tarih içinde oluşan hukukî düşünce ve tecrübeyi mukayeseli ve tahlilci bir yaklaşımla ele alır. Bu bağlamda İslam Hukuku, dinin amelî yönünü, Müslüman toplumlarda hukukun oluşum ve gelişim sürecini, dinî-hukukî hükümlere ulaşmada izlenen metotları, ibadet ve hukuk alanına ait hükümlerin felsefî temellerini, ayrıca modern hukuk düşüncesi ve bu alana ait temel kavram ve teorileri de tanıtmayı hedefler.