Psikoloji ve din bilimleriyle ilgili olmakla birlikte, kendine özgü tarihi, araştırma alanları, konuları, hedefleri ve kullandığı yöntemleriyle bağımsız bir bilim dalı olan Din Psikolojisi, dinî bakımdan insan ruhunda yaşanan gerçekleri, insanın çeşitli tezâhürlerle dışa yansıyan dinî hayatını ve davranışlarını inceler. Bir başka ifadeyle ferdin dinî hayatını kendine özgü yöntem ve tekniklerle anlayıp açıklamaya çalışan bu disiplin, dinî hayatı bütün derinlik ve genişliği ile kavramak, onu tahlil ve tetkik etmek, sonra da diğer ruhî olaylarla olan münasebetlerini göstermeyi amaçlar. Psikoloji ile teoloji arasında yer alan ve söz konusu alanlarla çok sıkı bir ilişki içerisinde olan bu anabilim dalı, psikolojinin bilimsel metotlarını kullanır.