Azez islami ilimler Fakültesinde, Türk İslam Edebiyatı adı altında okutulan bu ders, Türk Edebiyatındaki İslam inancı ve kültürü çerçevesinde yazılmış edebi ürünlere yoğunlaşır. Bu derslerde öncelikle Türklerin Müslüman olmalarından günümüze kadar, özellikle dinî-tasavvufî sahada isim yapmış belli başlı edebiyatçılar ile bunların kaleme aldıkları önemli eserlerin kronolojik ve sistematik olarak incelenip tanıtıldığı edebiyat tarihi konuları işlenir. Öğrencilerin edebî eserlerle doğrudan doğruya temas etmelerini sağlamak üzere seçkin örnekler üzerinden yürütülen metin inceleme ve şerhi çalışmalarında ise, gerekli şekil ve tür bilgilerin yanı sıra edebi tahliller de yapılır.