Hadis ilmi, İslam dininin Kur'ân-ı Kerîm'den sonra ikinci temel kaynağı kabul edilen sünnetin yazılı bilgi ve belgelerinden oluşur. Hadis Anabilim Dalı ise, hadis edebiyatını ve tarihini, hadis usulünü, belli başlı hadis kaynaklarını tanıtan, aynı zamanda geçirdiği tarihî süreci de dikkate alarak hadis metinlerini, hadis usulü kuralları çerçevesinde sened, metin ve muhteva açısından tetkik eden ve bunların güncel yorumlarını yapmaya çalışan anabilim dalıdır. Hadis Anabilim Dalı; birey ve toplum olarak Müslümanların pratik hayatta ihtiyaç duyacakları düşünce ve davranış örneklerini sahih sünnet verilerine dayandırarak, Hz. Peygamber'in söz, fiil ve onaylarından oluşan hadis metinlerini anlamada, bu alanın bilimsel amaç, araç ve yöntemlerini kullanabilmeyi hedefler.