Dinler Tarihi Anabilim Dalı, tarihin ve filolojinin metotlarını kullanarak, dinleri; doğuş ve gelişmelerinden, inanç, ibadet ve ahlâk gibi konularına kadar, tarihî seyir içinde inceleyen bir disiplindir. Dinlerin diğer dinlerle münasebetlerini, benzer, farklı ve ortak yönlerini karşılaştırmalı olarak ele alan bu anabilim dalı, başta İslâm olmak üzere, dinî-millî tarihimizi yakından ilgilendiren Yahudilik ve Hıristiyanlık başta olmak üzere, yaşayan diğer dünya dinleri, ayrıca insanlık tarihinde yer almış inançların mahiyetleri, birbirleriyle ilişkileri konusunda öğrencilerin lisans seviyesinde bilgilendirilmesi, ayrıca bu dinlerin hem tarihî hem de karşılaştırmalı bir şekilde incelenmesini hedefler.