En kısa ifadeyle “geçmişin bilimi” deyimiyle tanımlanabilecek olan ve “insanlara doğru neticelere ulaşmaları için yön veren sistemli düşünce tarzı” şeklinde algılanması gereken tarih, geçmişle günümüz arasında devam edegelen bir diyalog sürecidir. Bu anlayış çerçevesinde Fakültemizde İslâm Tarihi Anabilim Dalı tarafından yürütülen lisans programındaki derslerde, öğrencilerimizin İslâm Tarihçiliğinin başlangıcı, kaynakları, Hz. Peygamber ve Hulefâ-i Râşidîn dönemi ile tarih boyunca İslâm coğrafyasının çeşitli bölgelerinde kurulmuş olan Müslüman-Türk devletlerinin teşkilatları, kültür ve medeniyetleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve neticede, tarihî olayları ilmî ölçülerle değerlendirerek geçmişe sağlıklı bir açıdan bakma ve geleceği bu tecrübeyle sağlam temeller üzerine kurma kabiliyeti kazanmaları hedeflenmektedir.