Düşünme, öğrenme, soruşturma, araştırma ve bunlarla ilgili yöntemleri inceleyen Mantık Anabilim Dalı, öğrencilere bilimsel düşünce ve sorgulamayı, bireysel araştırma yeteneklerini geliştirme ve araştırıp bulduklarını yazma yöntemlerini öğretmeyi, kendi alanlarında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma yollarını göstermeyi, bütün bu faaliyetler için gerekli araç ve gereçleri kullanma becerisini kazandırmayı amaçlar.