Din Eğitimi Anabilim Dalı, öğrencilere, din eğitiminin özellikleri, müfredâtı, metotları, tarihî gelişimi, psikolojik, sosyolojik ve felsefî temelleri hakkında lisans düzeyinde bilgiler verir. Özellikle ortaöğretim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi öğretmeni olmak isteyen öğrencilerimizin, bu dersi, ortaöğretim kurumlarındaki diğer derslerle uyum içinde okutabilmeleri için, kendilerine genel ve özel öğretim metotları öğretilir. Ayrıca, eğitim biliminin açıklamalarını dikkate alarak, dinin, fakültemizdeki özel alan derslerinde incelenen, itikat, ibadet, bireysel ve sosyal alanlara ait değerlerinin , ortaöğretimdeki öğrencilere nasıl öğretileceğinin yöntemi üzerinde durulur. Diğer taraftan da yaygın din eğitimi alanı konularında genel bilgiler verilerek, ülkemizin yükseköğrenim görmüş din görevlisi ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunulur.