İslâm dünyasında Müslüman milletlerin kültürü içinde yetişmiş düşünürlerin; Tanrı, insan, toplum ve evren hakkında ortaya koydukları tutarlı ve sistemli fikrî faaliyetlerini tanıtmayı hedefleyen İslâm Felsefesi Anabilim Dalı, genel olarak İslâm düşüncesinin kaynakları, tarihi ve geçirdiği evreler, dünya düşünce tarihi içindeki yeri, evrensel düşünceye katkıları, bugünkü durumu ve sorunları gibi konularda öğrencilerin lisans düzeyinde bilgilendirilmelerini sağlamaya çalışır. Bu suretle öğrencilerin; felsefi kültür, bilim ve uygarlık arasındaki ilişkiyi kavrayacak; tarihi ve bugünü daha rasyonel, gerçekçi ve eleştirel bir yöntemle, özgür bir biçimde değerlendirip yorumlayabilecek şekilde donanım kazanmalarını amaçlar.