Kur'an-ı Kerim'in tecvit kurallarına göre okunması, bazı sûrelerin ezberlenmesi, farklı kıraatların tanınması, Kur'an'ın içeriği ve konu dağılımı ile ilgili temel bilgilerin kavranması, ayet meallerinin anlaşılmasında izlenilecek metotlar ile, Kur'an'da geçen konuların işlenişinin özet olarak ve örnekleyerek sunulmasını amaçlar.