AD SOYAD                                                                        FAKÜLTE/BÖLÜM                                                         GÖREVLENDİRME

  • Prof. Dr. Mahmut ÇINAR                                   Dekan                                                                                  Başkan
  • Prof.Dr. Şehmus DEMİR                                    Temel İslam Bilimleri Bölümü                                       Kurul Üyesi  
  • Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ                                  İslam Tarihi Sanatları Bölümü                                        Kurul Üyesi
  • Prof.Dr. Ali BOZKURT                                         Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü               Kurul Üyesi
  • Doç. Dr. Erol ERKAN                                           Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü                                    Kurul Üyesi
  • Doç.Dr. AYHAN ÖZER                                         Güzel Sanatlar Bilimleri Bölümü                                    Kurul Üyesi
  • Dr.Öğr.Üyesi.FEHMİ SOĞUKOĞLU                  Temel İslam Bilimleri Bölümü                                         Kurul Üyesi